Prihlasovacie meno alebo email:

Heslo:

Svet:
Wastelands


Naši hráči napísali:

„Tahle hra je zajímavá hlavně svojí variabilitou. Oproti jiným hrám je tady pořád co dělat, pořád je čeho dosahovat, pořád je co zlepšovat. Autoři hry odvádějí skvělou práci a je třeba jim poděkovat za skvělou zábavu.”

Mesmeric - SVET1

viac odporúčaní
V hre Vládca Osudu môže mať jeden hráč na jednom svete len jednu postavu. Na druhom, treťom, atď. svete môžeš mať aj ďalšiu, ale na každom svete len jednu.

Prečo?

Toto obmedzenie je potrebné preto, lebo hra Vládca Osudu je v podstate bezplatná a každý by mohol spraviť to, že zaregistruje viac postáv, sám ovláda jednu celú alianciu alebo "hlavnou" postavou odsaje všetku duševnú energiu ostatných postáv a takto by sa dostal k neoprávnenej výhode.

Ako kontrolujete dodržiavanie pravidiel?

Systém hry loguje každú aktivitu a máme algoritmy, ktoré tieto údaje každý deň vyhodnotia. Ak vidíme, že dve postavy, ktoré hrajú z rovnakého počítača alebo z tej istej domácnosti alebo sú aktívne v približne rovnakú dobu útočia na seba alebo útočia na rovnaké postavy alebo sú členmi tej istej aliancie a jeden staval budovy s použitím podstatne vyššieho množstva duševnej energie ako druhý tak sa môže jednať o to, že jeden hráč hrá s viacerými postavami (multihra). V takýchto prípadoch po dôkladnom zvážení okolností tieto postavy prechodne zablokujeme. V prípade opakovaného výskytu toto blokovanie môže byť aj trvalé.

Čo spraviť, ak hráme dvaja z rovnakého počítača?

Nebude s tým žiadny problém, ak dodržíte horeuvedené pravidlá. Neútočte na seba navzájom, neútočte naraz na rovnakú postavu a neprihláste sa do rovnakej aliancie. Ak predsa chcete byť členmi tej istej aliancie, tak dôkladne sledujte, aby nebolo stavanie jedného z vás viacnásobkom druhého a neprihlasujte sa presne v rovnakú dobu. Ak z jedného počítača hrajú dvaja prémiový hráči, tak uveríme, že obaja sú skutoční a nejedná sa o to, že by niekto chcel urýchliť stavanie budov použitím druhej, tretej, atď. bezplatnej postavy. Čiže v prípade, ak chcete hrať obaja z rovnakého počítača a byť členmi tej istej aliancie, tak odporúčame, aby ste sa stali prémiovými hráčmi.

Čo spraviť, ak musím zastupovať iného hráča v aliancii?

V hre Vládca Osudu sa nič nestane, ak sa niekoľko dní nevieš hrať, tvoje zaostanie neskôr vieš rýchlo dobehnúť. Práve preto nie je potrebné, aby ťa niekto v momente začal zastupovať, ak sa jeden deň nevieš prihlásiť. Navyše, ak sa niekto prihlási z rovnakého počítača aj pod svojim účtom a aj pod účtom iného člena aliancie, tak sa môže ľahko stať, že systém to identifikuje ako multihru a oboch zablokuje. Pri zastupovaní je častý prípad, že najprv len pár dní zastupuješ druhého hráča, potom už niekoľko týždňov a nakoniec si všimneš, že už sám hráš s dvoma postavami.
Navyše "zastupovanie" nosí v sebe aj bezpečnostné riziko: ak dáš niekomu svoje meno a heslo, ľahko sa môže stať, že ho zneužije. Ak predsa nevidíte iné riešenie, len zastupovanie, tak aspoň na dobu zastupovania sa oplatí stať prémiovými členmi, aby sme videli, že v prípade oboch postáv existuje skutočný hráč a nie je to prípad "multihry" (viď. predošlí bod).

Komu mám napísať, ak chceme hrať zo spoločného počítača alebo chcem niekoho zastupovať?

V súvislosti s týmto nám nenapíš. Trochu vyššie sme presne napísali, čo máš spraviť preto, aby ti nebol zablokovaný účet. Dodrž tieto body a všetko bude v poriadku.

Môžu mi zablokovať účet z iného dôvôdu, než tie horeuvedené?

V niektorých prípadoch sa môže stať, že ani jeden horeuvedený bod nebol splnený a napriek tomu ti zablokujú účet za multihru. Sú to tie prípady, keď je zrejmé, že každú postavu ovláda ten istý hráč. Dobrým príkladom na to je, keď niekto posiela rovnaké kvízové otázky s každou postavou, posiela rovnaké správy, všetky postavy sa prihlasujú naraz, atď.
Nezabudnite ani na to, že okrem multihry je možné zablokovať niekomu účet aj preto, lebo porušil podmienky používania iným spôsobom: napr. použil systém správ na odosielanie nevyžiadanej pošty (spam), posielal správy, ktoré porušujú etiketu, automatizuje si hru s použitím scriptov alebo iných programov alebo zneužil nejakú chybu v hre.

Čo sa stane, ak mi predsa zablokujú účet kvoli multihre?

Z omylu nezablokujeme účet nikomu, preto môžeš predpokladať, že nastal niektorý z problémov, ktoré sme vyššie už opísali. V tomto prípade je pravdepodobné, že každá tvoja postava bola zablokovaná, ktorú si na danom svete ovládal. Ak sa tak stane napíš email na adresu banned{zavinac}doomlord{bodka}net a povedz úprimne čo sa stalo. Jednou možnosťou v takomto prípade je, že oznámiš ktorá postava je hlavná, aby si s ňou po uplynutí blokovania vedel hrať ďalej a ostatné postavy natrvalo zablokujeme/vymažeme. Dávaj ale pozor na to, že v prípade, ak sa to zopakuje, tak zablokovanie účtu môže byť aj trvalé!
Druhou možnosťou je, že skutočne hrajú s postavami rôzny ľudia (otec a syn, dvaja súrodenci, atď.). V tomto prípade si premyslite, že ktorý z vyššie uvedených bodov bol porušený. Ak ste členmi rovnakej aliancie buď sa state obaja prémiovými členmi alebo jeden z vás musí prestúpiť do inej aliancie. Ak nastalo to, že ste útočili na rovnakého hráča, poprípade na seba, dávajte pozor, aby sa to už nezopakovalo. Ak sa to stalo prvýkrát, napíšte email na adresu banned{zavinac}doomlord{bodka}net, vysvetlite situáciu a blokovanie bude zrušené. V tom prípade, ak sa prípad zopakuje, zablokovanie bude v každom prípade trvalé.

Dobre som rozumel, že prémioví členovia môžu ovládať viacero postáv v rámci jednej aliancii?

Nie je to pravda. Ako sme to už napísali, koreňom problému je, že hra je bezplatná a tak každý môže spraviť to, že zaregistruje viac postáv. V jednej platenej hre nie je s tým problém, že ovládaš viac postáv, ale tu je zrejmá možnosť zneužívania kvôli bezplatnosti. Ďalej často dostávame také požiadavky, aby bolo možné niekoho dočasne zastupovať iným členom z aliancie, tak sme museli vymyslieť spôsob, ako takéto odsúhlasovanie automatizovať. Toto samozrejme ani naďalej neznamená nič také, že za peniaze si môžeš zaregistrovať ďalšiu postavu pri hlavnej, ktorá bude len stavať: ak je zneužívanie zrejmé a niektorá postava, ktorú ovládajú z rovnakého miesta sa vôbec nerozvíja len stavia, tak bude rovnako zablokovaná.