Prihlasovacie meno alebo email:

Heslo:

Svet:
Wastelands


Naši hráči napísali:

„Tahle hra je zajímavá hlavně svojí variabilitou. Oproti jiným hrám je tady pořád co dělat, pořád je čeho dosahovat, pořád je co zlepšovat. Autoři hry odvádějí skvělou práci a je třeba jim poděkovat za skvělou zábavu.”

Mesmeric - SVET1

viac odporúčaní

Ak sa chceš stať súčasťou aliancie, klikni na ľavej strane na tlačítko Aliancia. Tu máš dve možnosti na výber. Buď založíš novú alianciu alebo sa do jednej prihlásiš.

Založenie vlastnej aliancie

Ak založíš vlastnú alianciu, ty jej určíš meno, popis aj zástavu. Pozor, meno aliancie môžeš zmeniť len vo výnimočnom prípade! Založenie aliancie musí odsúhlasiť vedenie hry, na to je potrebných približne 1-2 pracovných dní. Po založení aliancie sa pokús naverbovať nových členov, lebo sám toho veľa nedosiahneš.

Prihlásenie sa do aliancie

Dostaneš zoznam aliancií, do ktorých sa môžeš prihlásiť. Môžeš si vybrať len takú alianciu, ktorá je členom rovnakého kmeňa ako ty sám. Po odoslaní prihlášky sa nestaneš automaticky členom: členovia danej aliancie budú najprv zvažovať tvoje prijatie a potom sa rozhodnú hlasovaním, či ťa prijmú alebo nie.

Studňa duší

lélekkút Po založení aliancie je prvou úlohou postavenie studne duší. Studňa duší je najdôležitejšia pre alianciu, reprezentuje silu alinacie a zabezpečuje jej duševnú energiu pre budovanie. Postavenie studne duší stojí 5000 DE, preto nebude na škodu naverbovať nových členov. Aliancia môže mať na začiatku 5 členov, čiže každý z vás musí stavať za 1000 DE, aby bola hotová. Ak je vás menej, musíte stavať viac. Po postavení studne duší budete mať možnosť stavať aj iné budovy.
Od teraz studňa duší bez prestania produkuje duševnú energiu. Čím je studňa duší väčšia, tým rýchlejšie. Studňa duší sa zväčšuje vtedy, ak staviate ostatné budovy z vlastnej duševnej energie.
Aj keď sa prihlásiš do takej aliancie, ktorá už má studňu duší postavenú, musíš studňu duší naplniť - je to podmienkou pre vstup. Čím je daná aliancia vyššia, tým viac DE potrebuješ na zaplnenie studne duší, ale samozrejme sa staneš členom tým silnejšej aliancie, keď budeš hotový. Hneď po naplnení studne duší môžeš používať a stavať aj ostatné budovy.
Energiu, ktorá je v studne duší (aj to, čo tam naplnil nový člen aliancie) je možné použiť na stavanie inej budovy, ale na to má možnosť len taký člen, kto vlastní minimálne 3 hlasy.

Hlasy

Každý člen má na začiatku 2 hlasy, z toho jeden môže odovzdať inému členovy aliancie. V aliancií je množstvo vecí, o ktorých treba rozhodnúť hlasovaním: prijatie nového člena alebo vylúčenie existujúceho, vyhlásenie vojny ale aj ponúknutie mieru. Na hlasovaniach rozhodne prevažná väčšina, ale pri rátaní potrebných hlasov sa berú do úvahy len aktívny členovia (prihlásený do 2 dní).

Budovy

térkapu Po postavení studne duší je možné stavať ďalšie budovy. Väčšina budov má aj určitú úroveň, to znamená, že budovu je možné postaviť na stále väčšiu úroveň a tým aj ich účinok sa zosilňuje. Budovy môžeš stavať z vlastnej duševnej energie, alebo - ak máš minimálne 3 hlasy - z energie studne duší. Tlačítkom štatistiky je možné kontrolovať, kto koľko staval a do ktorej budovy.
V prípade niektorých budov je podmienkou na stavanie postavenie inej budovy, ale o tom sa vždy dočítaš aj v popise danej budovy. Ak je niektorá budova postavená, každý člen aliancie, ktorá studňu duší postavila alebo naplnila ju môže voľne používať.

Opustenie aliancie

Ak nejakú alianciu opustíš - či už vlastnej vôle alebo ťa vyhodia, systém uloží, aká bola výška studne duší tej aliancie. Keď vstúpiš do inej aliancie, jej studňu duší už nemusíš napĺňať od nuly, dostaneš nejaký bonus podľa veľkosti studne duší predošlej aliancie. Takto sa nestratí všetká práca, ktorú si vykonal v tej aliancii, časť môžeš zobrať so sebou.

Komunikácia

Každá aliancia má vlastný, vstavaný fórum, ktoré môžu čítať len členovia aliancie! Ani na tento fórum nie je potrebná ďalšia registrácia, registrovaním sa do hry si sa automaticky registroval aj na fórum. V rámci fórumu je možné otvoriť aj viacero tém. Fórum je najúčinnejší spôsob pre komunikáciu medzi členami aliancie, ale samozrejme môžeš poslať aj privátnu správu v rámci hry cez ponuku správy. Stránku aliancie, jej predstavenie na začiatku vytvorí zakladateľ aliancie, ale je ju možné neskôr zmeniť. Stránku aliancie môže prečítať každý, nie len členovia aliancie! Na zmenu stránku aliancie môže dať návrh hociktorý člen, ale bude zmenená len vtedy, ak ju ostatný členovia odsúhlasia hlasovaním. Ak nechcete hlasovať pri každej zmene, zabezpečte, aby aliancia mala jedného alebo viac členov, ktorí majú 5 hlasov - oni budú môcť zmeniť stránku aliancie hoci kedy, bez hlasovania.

Pomocná ruka

segítő kéz Na hlavnej stránke, na pravej strane sa nachádza tlačítko pomocnej ruky (ikonka ruky pri každom mene má rovnakú funkciu). Členovi tvojej aliancie môžeš pomôcť tak, že časť svojej sily prechodne prenesieš na neho. Vtedy všetky tvoje vlastnosti v určitej miere klesnú a vlastnosti toho člena aliancie, komu si pomohol, v rovnakej miere narastú - ale len v prípade, ak na neho útočia. V prípade, že útočí on, táto pomoc sa neráta. Táto schopnosť je užitočná hlavne vtedy ak na člena tvojej aliancie si iný hráč alebo iní hráči "zasadnú" a ty sa cítiš byť pomerne v bezpečí.

Vyhlásenie vojny

hadüzenet Aliancia môže vyhlásiť inej aliancii vojnu. Ak sú dve aliancie vo vojne, pri súbojoch medzi ich členmi nedochádza k zníženiu duševnej energie, ktorá sa dá ulúpiť ani po viacerých súbojoch (čiže nenastane 80, 60, 40 a 20%-né násobenie duševnej energie, stále zostáva 100%) a častejšie sa dá útočiť (na miesto 8 hodín každú hodinu). Pri výhre tie budovy a zručnosti, ktoré by získanú duševnú energiu znižovali, v tomto prípade neúčinkujú. Aliancia sa môže vzdať (na hlavnej stránke aliancie, kliknutím na tlačítko Kapitulácie, o ktorej sa rozhodne hlasovaním), vtedy sa prečerpá duševná energia zo studne duší tej aliancie ktorá prehrala do výhercovej. Naplnenie studne duší takto môže mať aj negatívnu hodnotu a kým nebude aspoň nula, nie je možné vyhlásiť ďalšiu vojnu. Po kapitulácií automaticky nadobudne platnosť mierová zmluva. O vyhlásení vojny musí aliancia rozhodnúť hlasovaním, ale po tom ju už nepriateľ nemusí "prijať", vojna automaticky začne po pár hodinách.

Mier

békegalamb Aliancie, ktoré patria do rôznych kmeňov, môžu uzavriť aj mier. Vtedy ich členovia nemôžu navzájom na seba útočiť. Po zrušení mierovej zmluvy je ešte ďalších 8 hodín, kým naďalej nemôžu na seba útočiť.