Prihlasovacie meno alebo email:

Heslo:

Svet:
Wastelands


Naši hráči napísali:

„Tahle hra je zajímavá hlavně svojí variabilitou. Oproti jiným hrám je tady pořád co dělat, pořád je čeho dosahovat, pořád je co zlepšovat. Autoři hry odvádějí skvělou práci a je třeba jim poděkovat za skvělou zábavu.”

Mesmeric - SVET1

viac odporúčaní

Firma Beholder Ltd. neberie na seba finančnú ani morálnu zodpovednosť za ujmu spôsobenú na zdraví nedbanlivým, zlomyseľným alebo nesprávnym interpretovaním obsahu hry Vládca Osudu alebo obsahu jeho fórumu, poprípade prehnanou hrou.

Kvôli účasti v hre sa hráč musí zaregistrovať na stránke firmy Beholder Ltd., počas ktorej musí zadať určité osobné údaje. S informáciami, ktoré vzniknú pri registrácií, zaobchádzame dôverne a s najväčšou obozretnosťou, s použitím takých technických prostriedkov, aby k osobný údajom alebo k ich častiam neoprávnení nemohli získať prístup. Dotyčný užívateľ môže kedykoľvek svoje údaje spracované firmo Beholder Ltd. prezrieť alebo zmeniť pomocou tlačítka, ktoré je umiestnené na karte postavy. Na osobitnú žiadosť sprevádzkovateľ tieto údaje vymaže.

Údaje, ktoré umožnia osobne skontaktovať užívateľov (napríklad emailové adresy) použijeme výnimočne na také účely, ktoré užívateľ dopredu odsúhlasil a bez predbežného písomného súhlasu užívateľa - okrem výnimiek danými zákonom - ich za žiadne okolnosti nevydáme tretej strane. Našim užívateľom ponúkame možnosť prijímania správ o novinkách, čo odsúhlasia počas registrácie alebo vedia zmeniť medzi nastaveniami. V každej takejto odoslanej správe ponúkame možnosť na zrušenie odosielania.

Domovská stránka firmy Beholder Ltd. a hry Vládca Osudu obsahuje množstvo takých kontaktných bodov (odkazov), ktoré vedú na stránky iných prostredkovateľov. Firma Beholder Ltd. neberie finančnú ani morálnu zodpovednosť za spôsob uchovania údajov a informácií týmito sprostredkovávateľmi a za takto vzniknuté otázky. Nakoľko kvôli prípadnej strate, poškodení nie je možné garantovať bezpečnosť správ, ktoré sú odosielané cez internet, firma Beholder Ltd. nie je zodpovedná za osud správ, ktoré sú odoslané cez jeho stránku.

Užívateľ, ktorý používa hru, súhlasí s tým, že v hre sa objavia reklamné materiály. Firma Beholder Ltd. neberie na seba zodpovednosť z hľadiska obsahu ponúk, reklám a informačných letákov, ktoré sú zobrazené na stránkach hry.

Hra Vládca Osudu je vlastníctvom firmy Beholder Ltd. Obsah hry, jeho obrázky, zdrojový kód, vrátanie grafického zobrazenia a štruktúry, nápady sú vo vlastníctve firmy Beholder Ltd. Ich použitie hociakým spôsobom je možné len na základe písomného súhlasu firmy Beholder Ltd.